Zkušební ReberhaTareeva


Zkušební Reberga-Tareeva používá k určení funkce ledvin excretory a schopnost přidělit nebo renální tubuly absorbovat zpět (reabsorbirovat) Některé látky. Pacient ráno na lačný žaludek v leže moči shromažďovány po dobu 1 hodiny v uprostřed tohoto období, přičemž krev z žíly pro stanovení kreatininu. S jednoduchým vzorcem vypočtené hodnoty glomerulární filtrace (charakterizuje vylučovací funkci ledvin) a tubulární reabsorpci. U zdravých mužů a žen, mladých a středního věku rychlost glomerulární filtrace (CF) je 130-140 ml / min. KF odbourání pozorována u akutní a chronické nefritis, onemocnění ledvin s hypertenzí a diabetes. Vývoj selhání ledvin a zvýšení dusíkatých toxinů v krvi se vyskytují při nižší KF do asi 10% normálu. Při chronické pyelonefritidy poklesu dochází KF později, zatímco glomerulonefritida, na rozdíl od dřívější porušení koncentrace schopnost ledvin.