Magnetická rezonance


Základem této metody je nejsilnější účinek magnetického pole na vodíkových atomů v lidských tkáních. Aktivované atomy magnet vytvoří odpovídající elektrické signály, které se pak zaznamenají, nástroje a tvoří obraz.

MRI umožňuje detekovat velmi jemné změny ve struktuře lidských těl, téměř není zjištěných jinými prostředky, poskytuje trojrozměrné obrazy a nemá žádné ionizující záření.

Tato metoda se obvykle používá v těch pacientů, u kterých jsou všechny předchozí studie nepomohlo plně stanovit diagnózu. Obvykle se tento nádor ledvin, močového měchýře, prostaty.


Mějte prosím na paměti, že magnetická rezonance studie jsou drahé a používal je ze zvláštních důvodů.