Počítačová tomografie ledvin


V normálním rentgenový paprsek prochází v lidském těle, a obraz je zaznamenán na film. CT tenký paprsek pozorování zachytil několik přijímačů v různých úhlech. S použitím počítače, provedl řadu po sobě následujících měření, analyzovány a zveřejněné v podobě průřezu těla.

Počítačová tomografie se používá hlavně v diagnostice nádorů ledvin, nadledvinek, a pro vyhodnocení jeho poloha, velikost, nádor šíří do okolní tkáně, je přítomnost metastáz v lymfatických uzlinách, a diagnóza jiných chorob.