Algoritmus pro diagnostiku a léčbu neplodnosti imunologické


Úspěch při léčení imunologického neplodnosti je závislá na správné a včasné diagnózy. Diagnóza příčinu neplodnosti se provádí krok za krokem:

1. MAR-test (Ig G a Ig)

 • 50% - žádné imunologické příčiny neplodnosti
 • 50% - imunologické neplodnost

2. Kontrola žen - postkoitální test (PCT)

 • Pozitivní - imunologické příčiny žádné
 • Negativní - imunologické neplodnost

3. Zkušební Kurtsroka-Miller (penetratsionnyy test)

 • Pozitivní - imunologické příčiny žádné
 • Negativní - samec faktor neplodnosti

4. Zkušební buvo-Palmer (cross penetratsionnyy test)


 • Patologie obou manželů
 • Patologie manželka
 • Neschopnost spermií

4. Identifikovat a odstranit možné příčiny (infekce, varikokéla, ...)
5. Hodnocení spermatu

 • Normozoospermiya = YOSM řada 3-4
 • Patozoospermyya = 2-3 ICSI cyklus v nepřítomnosti těhotenství - další vyšetření páry.