Blackout


Epizody Blackout často pozorováno u bradykardie (vzácný pulzní) a jsou spojeny s nedostatečným prokrvení mozku. Tyto epizody jsou často doprovázeny pocitem "ostrý příliv tepla do hlavy", "nevolnost",