Tlumivka


Sytiče (někdy používají termín dušení) - pocit akutní nedostatek vzduchu. Sytiče je druh dušnost (dyspnoe).

Často příčina udušení


  • Astma
  • Těžká exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci
  • Anafylaxe
  • Požití cizích těles v dýchacích cestách
  • Otok hlasivek
  • Plicní edém
  • Panic Útok

Co byste měli dělat v případě dušení?

Poprvé tam bylo vždy ucpaný původ vyžaduje vysvětlení, a pokud je to nutné, lékařského zásahu. Pokud existuje podezření na bít cizí těleso v dýchacích cestách, anafylaktický šok (závažná alergická reakce na drogy, jídlo) nebo plicní edém (bublající dech, vzhled pěny z úst) by měl okamžitě zavolat "Ambulance", Pokud mluvíme o astmatického záchvatu, který se týkal přímo exacerbací astmatu v chronické obstrukční plicní nemoci, nebo záchvaty paniky by měla následovat svého lékaře, jak jednat v takových situacích.

Které lékaři budete potřebovat?

V závislosti na příčině dušnosti může potřebovat pomoc lékaře uvedených níže.

Nouzové lékař
Pneumologů
Alergolog
Kardiolog
Psychoterapeut