Narušení srdce


Pocit periodik "selhání srdce", "Revoluce srdce", "Srdce se redukuje stejně, pak se zdálo, že klopýtnutí" - Charakteristika síní a komorové arytmie, fibrilace síní (AF).