Autohemoterapyya


Autohemoterapyya

Autohemoterapyya - léčba, která je podávána pacientovi, jeho vlastní krev do svalu nebo pod kůži méně (ve formě hemolyzovaných) intravenózně.